Minggu, 18 November 2012

Mahabbatullah ( Mencintai Allah )

Mahabbatullah ( Mencintai Allah )

  1. Hakikat Cinta:
  1. Ciri-ciri Cinta:
   • Selalu mengingat-ingat (QS. 8:2 )
   • Mengagumi (QS. 1:1 )
   • Ridha /rela (QS. 9:61 )
   • Siap berkorban (QS. 2:207 )
   • Takut(QS. 21:90 )
   • Mengharap(QS. 21:90 )
   • Menaati(QS. 4:80 )
  1. Tingkatan Cinta:
   • Cinta menghamba —hanya dengan Allah —untuk menyembah atau mengabdikan diri (QS. 2:21 )
   • Mesra —dengan Rasulullah dan Islam —untuk diikuti
   • Rasa rindu —dengan Mukminin (keluarga atau jamaah)— untuk saling kasih sayang dan saling mencintai (QS. 48:29 , 5:54 , 55 dan 56 )
   • Curahan hati — untuk kaum Muslimin umumnya — untuk persaudaraan Islam
   • Rasa simpati — pada manusia umumnya — untuk dida'wahi
   • Hubungan hati — hanya dengan benda-benda — untuk memanfaatkan
  1. Kelaziman Cinta:
   1. Menghasilkan loyalitas (wala).
    • Mencintai siapa-siapa yang dicintai Kekasih
    • Mencintai apa saja yang dicintai Kekasih
   1. Melepaskan diri (bara'):
    • Membenci siapa saja yang dibenci Kekasih
    • Membenci apa saja yang dibenci Kekasih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar